Всички хора са различни и уникални, такива искаме да бъдат и нашите фото сесии. За тази пред сватбена фото сесия, заедно с младоженците Силвия и Пламен, избрахме едно наистина много красиво място, Екопътека "Чернелка" в близост до Плевен. Използвахме прохладата на гората, спокойствието на природата и залязващото слънце. Надявахме се да се чувстват добре и да покажат своята любов без притеснение. Мисля че това се случи, задачата беше изпълнена! :)