Защо обичаме Сватбената фотография? Защо обичаме работата си?. Това е отговора......! Защото виждаме красотата, непренудената емоция и любовта! За нас това е напълно достачно!