Различна, динамична, артистична и много емоционална сватба. Неповторими, Мария и Иван.